Štítek: alokace

DOKONALÁ KONKURENCE A ALOKAČNÍ EFEKTIVNOST

à Alokační efektivnostK alokační (Paretově) efektivnosti dochází, neexistuje-li žádné přeskupení výroby či spotřeby, které zvýší uspokojení jedné osoby bez snížení uspokojení jiné osoby. EKO se v tom případě nachází na hranici užitkových možností (UPF)....

Efektivnost dokonalé konkurence:

Efektivnost – efektivní rozdělení výrobních faktorů je takové rozdělení, kdy není možno zvýšit výrobu jednoho statku, aniž se sníží výroba jiného. Současně nemůže žádný ekonomický subjekt zlepšit své postavení, aniž by se zhoršila situace...

Efektivnost monopolistické konkurence

Výrobní efektivnost – je nižší v porovnání s DK, důvodem je převis výrobní kapacity, protože LAC je v minimu při větším výstupu, než je z hlediska firmy optimální, firmy nevyrábějí s min. jednotkovými náklady....

Náklady monopolu – obr. 7

Situace charakterizována křivkou AC1 – monopol dosahuje monopolního zisku dlouhodobě, protože neexistují překážky vstupu do odvětví. Křivka AC2 – monopol max. zisk dosahuje pouze normální míry zisku, Křivka AC3 – při žádném objemu D...

1) Alokace vstupů mezi firmy

Má-li ekonomika fixní zásobu zdrojů, potom je další podmínkou celkové efektivnosti výroby efektivní rozmístění těchto zdrojů mezi jednotlivé firmy. 2. alokační pravidlo – druhou podmínkou efektivnosti výroby je taková alokace fixního množství práce a...

I) Efektivnost ve výrobě

– fixní množství zdrojů bude v ekonomice efektivně rozmístěno tehdy, jestliže nebude možné vyrobit jednoho statku více, aniž by bylo nutné omezit výrobu jiného statku. Podmínky, které musí být dodrženy – tzv. alokační pravidla...

Kladné externality a neefektivnost – obr. 3

Křivka poptávky D vyjadřuje soukromý mezní užitek pro původce činnosti, ten volí rozsah Y1 své činnosti odpovídající bodu F. uvažovaná činnost však produkuje externí užitek jiným – křivka EMU, celkový mezní užitek SMU =...

Vnější podmínky organizace

Vnější podmínky organizace (vnější okolí organizace)= jsou přestavovány okolím, v němž organizace funguje, a které v různých směrech na organizaci působí= uznávaná klasifikace vnějšího prostředí nese zkratku PEST a týká se vlivů: Politických (snaha...