Štítek: burza

Portfolio

Investor si nemusí zakoupit pouze jeden druh cenných papírů.Mám-li např. 1.000.000 Kč a chci-li investovat, pak nemusím jen samé akcie ( např. 500.000 Kč nakoupím obligace, za 300.000 Kč akcie a za 200.000 Kč...

Maturitní otázka číslo 23 – ekonomie

Téma :Cenné papíry a burza – Cenný papír ( obecně ) :Problematika cenných papírů se řídí zejména zákony ČNR č. 591/1992 Sb., – zákon o cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991...

Burzovní operace

– Než se s cenným papírem, vydaným určitým emitentem, začne obchodovat, musí o toemitent požádat. Jeho žádost schvaluje vedení burzy po přezkoumání burzovním výborem. Obchody na burze se řídí nabídkou a poptávkou. Akcie, ale...

Funkce komerčních bank, bankovní služby

– Funkci komerčních bank klient hodnotí především jako kvalitu poskytovaných bankovních služeb. Patří k nim:1) Přiměřenost kapitálu2) Přiměřenost likvidity3) Přiměřenost účetního a kontrolního systému4) Odborná a morální způsobilost managementu banky5) Další podmínky BurzyBurza je...