Štítek: determinant

Dynamika zaměstnanosti a nezaměstnanosti: jednoduchý model

Hledání odpovídající práce jak ze strany firem, tak i ze strany pracovníků vyžaduje v reálném hospodářském životě čas.Obr. str. 260Nemá-li se míra nezaměstnanosti ani zvyšovat ani snižovat potom počet těch osob, které nalézají práci...

Ekonomický růst a recese

–P AD1 AD2 AD Y P AS2 AS AS1 Y v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu) Determinanty AD– úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost...

B. Determinanty investic

– Investice jsou definovány jako přírůstek zásoby hmotných kapitálových statků společnosti (strojů, zařízení, budov a zásob).– Mají dvě úlohy:a) představují velkou a proměnlivou složku: Jejich prudké změny mohou mít značný vliv na AD, a...

Determinanty investic:

Příjmy – investice závisí na příjmech, které budou generovány stavem celkové hospodářské aktivity. Náklady – investiční náklady jsou v poněkud jiném, složitějším postavení, protože investiční statky se většinou nakupují s vypůjčenými fondy a investiční...

Determinanty nabídky

– výrobní N – dominantní faktor (firmy nabízí zboží kvůli zisku); pokud jsou výrobní N urč. statku v relaci k jeho tržní ceně nízké, bude pro výrobce z hlediska zisku výhodné vyrábět velké množství...

Determinanty poptávky:

– průměrný důchod spotřebitelů – jestliže důchody stoupají, mají lidé tendenci kupovat si téměř všeho více – velikost trhu (měřená velikostí populace) – cena a dostupnost příbuzných zboží – zvlášť důležitý je tento vztah...