Štítek: funkce

Funkce obchodního podniku

1) Přeměna výrobního sortimentu v obchodní a zajištění přiměřeného množství. 2) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem spotřeby. 3) Překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby a prodejny potřebném místě. 4) Zajišťování...

Základní funkce obchodní banky

1) Depositní funkce : Zákazníci neustále ukládají peníze do banky a vybírají z ní peníze.Depozitum je částka uložená na bankovním účtě.Neterminované depozitum ( vklad na viděnou ) – zákazník si může vybrat své peníze...

Obchodní banky se zabývají celou řadou činností

– Úvěrová činnost aktivní – Úvěrová činnost pasivní – Vedení účtů klientů – Zprostředkování platebního a zúčtovacího styku – Devizové obchody – Služby při koupi, uschovávání a aktivní zpracování cenných papírů – Emise akcií...

Maturitní otázka číslo 21 – ekonomie

Téma :Činnost obchodních bank – Funkce a historie bank a bankovnictví :Banka je podnik, který je specializován na obchodování s kapitálem v peněžní formě a na mnoho dalších finančních služeb spojených s úschovou a...

Zákon o účetnictví

Obsahuje podrobnější úpravu vedení účetních dokladů, zápisů a knih jak v soustavě podvojného, tak i jednoduchého účetnictví.Konkrétní postupy účtování podnikatelů pak stanový opatření Ministerstva financí. – Funkce účetnictví : 1) Informační : Musí poskytovat...

Hlavní cesty zvyšování výnosů

1) Výběr dodavatelů : Levnější materiál, levnější služby 2) Objem prodaného zboží : Pokud toto roste, rostou i na něm závislé služby. 3) Reklama : Vhodnější obaly. 4) Růst prodejní ceny : Vysoká poptávka...

Funkce mzdy :

1) Nástroj motivace 2) Nástroj hmotné stimulace 3) Životní úroveň jednotlivce a její formování 4) Evidenčně – nákladová ( množství práce a výkony zaměstnanců ), podchycení v nákladech podniku ( kalkulační jednice – přímé...

Funkce propagace :

1) Informační : Má uvědomovat zákazníka o zboží a o jeho vlastnostech … 2) Ekonomická : Podporuje prodej, urychluje oběh zboží. 3) Výchovná : Utváříme zákazníka ( vratné obaly, apod … ) Další funkce...