Štítek: implementace

Management, Rozhodování, Implementace, Teorie image

Rozhodování 1) na základě získaných zkušeností (4 roky i staré)2) systémy na podporu rozhodování a experimenty hry Drucker – inovace: inovace uplatní na omezeném trhu – plná šíře zavedení dle plánu 3) výzkum, analýza,...

Rozhodovací proces

1. stanovení cíle a předmětu změny2. tvorba alternativ3. výběr nejvhodnějších změn Implementace změny1. shrnutí a analýza stanoveného cíle2. zavedení změny (trvale)3. zmrazení Hodnocení účinků změny Jaký organizační systém je nejlepší pro určitou firmu?Existují různé...

Metody rozhodování – pokračování

2. Kroka) Kritéria rozhodování – ukazatele, které nám slouží pro hodnocení a výběr nejvhodnější alternativy (v číselné podobě; …). Volba kritérií závisí na zkušenostech rozhodovatele.b) Stanovení váhy kritérií – stupnice, preferující pořadí (nevyžaduje znalost...

Systémy pro podporu vrcholového vedení (EIS)

3) Systémy pro podporu vrcholového vedení (EIS)– určen vrcholovému vedení na podporu úloh top managementu– má pracovat v souladu s MIS a TPS– práce s PC nenáročná na jeho ovládání, usnadňuje nároky na postup...

Hybridní organizační struktury

3) hybridní organizační strukturyo je kombinací funkční a divizní strukturyo je vytvořena s cílem posílit klady a potlačit nedostatky obou struktur ve svých konkrétních podmínkácho je obvykle tvořena divizními jednotkami, ale zároveň obsahuje funkční...