Štítek: komunikace

Neverbální komunikace

Něco komu 1) Gestikulace 2) Mimika – Chyby managerů při vedení : 1) Nedostatečné informace pracovníků ( špatná informovanost pracovníků ). 2) Nedostatečná odpovědnost : Někteří manažeři berou svou odpovědnost velmi vážně, tak vážně,...

Volba stylu závisí na

1) Charakteristice výkonů 2) Charakteristice členů 3) Na osobnosti vedoucího Vedení záleží též na předání informací mezi nadřízenými a podřízenými = KOMUNIKACE. – Komunikace : Komunikační proces je výměna, předávání a přijímání informací.Je základním...

Formy stimulace :

Komunikační mix 1) Reklama 2) Podpora prodeje : Kombinace reklamy a cenového opatření.Zákazník je informován o výrobku a je mu nabízen stimul ( fin. zvýhodněný nákup ) 3) Publicita : Publikování neosobních informací (...

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

8a) Cla (druhy, celní politika, význam cel, dělení, Celní unie) 8b) Celní předpisy (celní území, celní kontrola, celní sazebník, celní řízení, vyměřování cel) 9a) Informace (požadavky na získávání informací, formy informací, druhy informací, přenos...

Rozhodování

Rozhodování je jádrem řízení podniku na všech úrovních. Je to soustavná a vědomá činnost manažera.Rozhodování se uskutečňuje při využití možnosti volby. Možnost volby je základní podmínkou existence řídícího subjektu. Na správnost rozhodování má vliv...

Komunikace

Vzájemnému dorozumívání lidí říkáme komunikace. Komunikací tedy rozumíme výměnu informací ve formě řeči, obrázků, textu nebo údajů. Současný prudký rozvoj komunikační a telekomunikační techniky podstatně rozšířil a usnadnil průběh komunikace. Nejpřirozenější a nejrozšířenější formou...

Přenos, zpracování a uchování informací

Sdělující složka Forma informací Přijímací složkaUčitel Zadání příkladu Žák Představenstvo Pozvánka na valnou hromadu Akcionáři Banka Výpis z účtu Podnikatel Mistr Výkres součástky Dělník Podnikatel Daňové přiznání Finanční úřad Průběh zpracování informací Vstup—————Zpracování—————Výstup—————Využití informací...

Typy řídících struktur

3.2. Typy řídících struktur• útvar řízení = pracovní místo určené pro výkon funkce • 2 typy:a) Liniové – pracovníci mají přímou povinnost a pravomoc rozhodovat (např. divize)b) Štábní (poradní) – úkolem je zjišťovat informace,...

Komunikace – přenos informací od odesílatele k příjemci

Komunikace– přenos informací od odesílatele k příjemci, za předpokladu, že příjemce informaci porozumělvýznam této komunikace: pomocí komunikace je možno dosáhnout změny Proces komunikace– na úvod musí být odesílatel– musí tady být kanály pro přenos...

Písemná komunikace

Písemná komunikacepísemné dokumenty by měly splňovat alespoň jeden či dva ze tří základních nároků1) informovat2) požadovat či přesvědčovat3) budovat pověst firmynákladná na čas i námahu Doporučení– řádně promyslet, analyzovat příjemce (zda 1 nebo více...