Štítek: kupní smlouva

Hlavní typy operací ve vnějších ekonomických vztazích

1) Podle předmětu : S hmotnými – Výrobky, polotovary, suroviny S nehmotnými – Licence, patenty, služby ( dopravní, spediční, zprostředkovatelské ) 2) Podle teritorií : Země průmyslově vyspělé, země rozvojové, atd … 3) Podle...

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

1a) Finanční trh (dělení, kapitálový trh, peněžní trh) 1b) Bankovní systém (banky – druhy, funkce, burzy) 2a) Zásobování (struktura mater. zásob, nákupní průzkum, příjem mater. do skladu, druhy skladů) 2b) Plán zásobování (propočet mat....

Uzavření kupní smlouvy

Poptávka – je obvykle první písemností při dovozech. Obsah poptávky je obdobný jako obsah kupní smlouvy. Kupující v poptávce požaduje zaslání vzorků, prospektů, technických výkresů apod. Prodávající reaguje na poptávku nabídku. Objednávka – je-li...

Uzavření kupní smlouvy

– prvním krokem při uzavírání kupní smlouvy je zaslání nabídky potenciálnímu zákazníkovi. Než tuto nabídku odešleme, je nutné získat o zákazníkovi určité informace. Zjišťujeme bonitu zákazníka, tj. výši zákazníka, kapitálu, platební morálku, možnost získat...

Příprava dovozního obchodu

Importní marketing (rozbor trhu) – jestliže podnikatel po rozboru situace na tuzemském trhu zjistí, že určité zboží chybí nebo jeho sortiment je nedostatečný, rozhodne se toto zboží dovézt ze zahraničí. Může se přitom rozhodnout...

Vývozní obchodní operace –

Příprava –1) Vlastní připravenost k vývozu2) Navázání obchodního vztahu (volba partnera)3) Vývozní marketing Uzavření kupní smlouvy –1) Nabídka2) Dohodnutí podmínek obchodu3) uzavření smlouvy Plnění kupní smlouvy –1) Dodání zboží2) Placení zboží Český zahraniční obchod...

Rozlišujeme dvě formy dovozu –

1) Přímý dovoz – představuje přímé obchodní spojení mezi zahraničním výrobcem a tuzemským spotřebitelem bez použití obchodních mezičlánků, tj. prostředníků. 2) Nepřímý dovoz – tuzemský dovozce nakupuje pro tuzemského výrobce v zahraničí suroviny. Reexport...

Poptávka

Před uzavřením kupní smlouvy je třeba si vyjasnit tato otázky:1) Co se má koupit2) Kolik se má koupit3) Kdy se má nakoupit Jestliže známe odpovědi na tyto otázky, musíme se rozhodnout, s kým uzavřeme...