Štítek: makroekonomie

3. Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby– domácnosti část spotřebovali a část uspořili– rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky• neexistují daně• deflátor je nula (neexistuje inflace)• existuje pouze...

1. Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP 2. Inflace 3. Nezaměstnanost 4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník ČR 2000 USA 2000 Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je...

Poloha křivky agregátní poptávky

Posun křivky AD doprava a doleva závisí na všech faktorech, které ovlivňují polohu křivek IS a LM.Fiskální expanze způsobí posun o velikosti: DY = g * DAMonetární expanze způsobí posun o velikosti: DY =...

Makroekonomie

1. Určení rovnovážné produkce v třísektorovém modelu ekonomiky. Autonomní výdaje a multiplikátor autonomních výdajů při existenci sazby důchodové daně, multiplikátor transferových a daňových plateb.Třísektorový model zahrnuje kromě domácností a firem i sektor vládní. Což...

Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby – domácnosti část spotřebovali a část uspořili – rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky· neexistují daně · deflátor je nula (neexistuje...

Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP2. Inflace3. Nezaměstnanost4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je ekonomika výkonnější. Hrubý domácí produkt– souhrn všech...

5. kapitola: Přehled makroekonomie

Makroekonomie (MAE) – studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu. Mikroekonomie – věnuje se zkoumání individuálních cen, množství a trhů. Analyzuje dokonale a nedokonale konkurenční trhy,...

Účinky makroekonomické politiky v modelu AS/AD:

Monetární politika používá thrupeněz k ovlivnění AD. Monetární expanze = zvýšení AD. V dlouhém období je inflace čistě monetární jev, protože AS je vertikální a posun Ad způsobí pouze růst cenové hladiny. Maximálně účinná...

Hlavní proud

– neokeynesiánský model – jedná se o kombinaci dvou předchozích extrémních případů. Vše závisí na existenci volných zdrojů v ekonomice. Pokud volné zdroje existují, lze aplikovat keynes. přístup a s tím i příslušný tvar...

Základní ekonomické pojmy

Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ek. Životě společnosti, viděných v jejich celku.Děli se na :1) Mikroekonomie – popisuje chování subjektů na trzích.2) Makroekonomie – zabývá se chováním ekonomiky jako celku. Ekonomie poskytuje...