Štítek: management

Management, Hybridní struktura, Principy organizování

Hybridní struktura– management rozhoduje o základních věcech= spojení částí některých organizačních struktur Principy organizování 1) Princip jednoty cílů2) Princip organizační efektivnosti – při plnění cílů = minimální náklady3) Princip rozpětí managementu – užší, širší,...

Management: Základní pojmy

Management: Základní pojmy Management – ucelený soubor ověřených přístupů, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity. Manažer –...

Maturitní otázka číslo 29 – ekonomie

Téma : Personální management – Personální řízení ( management ) : Je předmětem činnosti speciálně zaměřených manažerů.Problémy, které musí průběžně řešit, lze charakterizovat takto ? Jak organizovat nábor, výběr a zaškolení nových pracovníků včetně...

Maturitní otázka číslo 28 – ekonomie

Téma : Managerské účetnictví – Text : Poskytuje podrobnější informace o průběhu hospodářské činnosti uvnitř účetní jednotky.Tyto informace jsou podkladem pro managerské rozhodování.Navazuje úzce na finanční účetnictví.jeho předmtem je : Vnitropodnikové ( provozní )...

5) Personální management :

Užívá různé techniky, jako jsou audit lidských zdrojů, plány jejich rozvoje, kariérové plány, analýzy pracovní pozice a další k tomu, aby zjistil takový počet kvalifikovaných kompetentních a motivovaných pracovníků, jaký organizace potřebuje. 6) Vědecký...

Maturitní otázka číslo 8 – ekonomie

Téma :Management a managerské činnosti – Co je to management :1) Termín management je odvozen od anglického slova „ to manage “, které lze přeložit jako vést, mít vedoucí funkci, řídit, uspět či dosáhnout...

1. TQM – evropský model komplexního managementu jakosti

EFQM (European Foundation for Quality Management) – evropská nadace pro manag. jakosti – sdružuje 800 evropských společností (k 1/2000) – zřídila Evropskou cenu za jakost (EQA) EQA – se zaměřuje na kvalitu produkce, kvalitu...

Individuální rozhovor umožňuje

– informovat a vzdělávat pracovníky – stanovit přesné cíle, odchylky ze splnění cílů – nalézt podmínky pro zlepšení výkonů, výsledků Principy řízení individuálního rozhovoru: – definovat jasná pravidla a kritéria, úkoly pracovního místa a...