Štítek: marketing

Maturitní otázka číslo 7 – ekonomie

Téma :Marketing – Ovlivňování trhu – Marketing :Styl myšlení, který vytváří z trhu hodnothu.Ucelený systém činností, který vede k řízení nabídce správného výrobku, ve správnou dobu , na správném místě a za správnou cenu,...

Průzkum trhu je založen na projektu :

1) Vymezení cíle průzkumu trhu 2) Stanovení cílových zákazníků 3) Volba vhodných metod a technik průzkumu trhu 4) Organizační zajištění průzkumu trhu 5) Finanční zajištění průzkumu trhu 6) Očekávaný efekt – Metody průzkumu trhu...

Úkolem marketingu :

Dodat na trh to zboží, které spotřebitel skutečně potřebuje – Základní ekonomická příčina marketingu : Krizové situace projevující se relativně nadvýrobou – začátek 20. století v USA koupěschopná poptávka nižší než možnosti výroby.Marketing zaznamenává...

Maturitní otázka číslo 6 – ekonomie

Téma :Marketing průzkum trhu – Marketing :Jedná se o koncepci podnikatelské politiky, která vychází z potřeb a požadavků trhu je proto na trh zaměřená.Můžeme jej také charakterizovat jako : Podnikatelkou filozofiiSystém podnikatelských aktivitFunkci podnikuPráci...

Marketing

Základem marketingu je poznání trhu a práce s ním. Provádí se činnosti označované jako výzkum trhu. Pro uskutečňování všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání lidí (zákazníků), tyto potřeby a přání...

Příprava vývozní operace

Uvažuje-li podnik o exportní činnosti, musí nejdříve vyhodnotit své možnosti a schopnosti v těchto oblastech:1) Personální a organizační zajištění vývozu2) Výrobní program3) Rozbor finanční situace Navázání obchodního vztahu (volba partnera) – jestliže je firma...

Příprava dovozního obchodu

Importní marketing (rozbor trhu) – jestliže podnikatel po rozboru situace na tuzemském trhu zjistí, že určité zboží chybí nebo jeho sortiment je nedostatečný, rozhodne se toto zboží dovézt ze zahraničí. Může se přitom rozhodnout...

2.Příprava vývozní obchodní operace

Zjištění možností vývozu – předpoklady osobní, organizační, výrobní, kapacitní, finanční Výběr obchodního partnera – získání informací od hospodářské komory,banky, na veletrhu, z odborných časopisů, poptávek, osobních kontaktů Vývozní marketing – informace a rozhodování v...

NAVÁZÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU (volba partnera)

Informace o možných odběratelých, konkurenci, dovozních přepisech, o složení a počtu obyvatelstva, o jeho kupní síle a kapacitě trhu. Informace se dají získat přímo na trhu (primární – prvotní informace), nebo studiem publikací výzkumných...