Štítek: motivace

Management,Motivace (vlastní) – druhy (sebemotivace)

Motivace (vlastní) – druhy (sebemotivace): 1. stanovit své vlastní cíle a nepouštět je ze zřetele 2. doplňte své dlouhodobé cíle dílčími krátkodobými cíly a dílčími úkoly 3. učte se každý rok na stále složitějších,...

Management, Důvody pro používání komisí a jejich přínos

Důvody pro používání komisí a jejich přínos: 1) výrazem demokratického přístupu 2) hraje roli uvažování a úsudek skupiny („víc hlav, více rozumu“) – řešení určitého problému – účast více odborníků = kvalifikované posouzení problému...

Motivování

Motiv je vnitřní podmět, který vede člověka k určitému jednání. Motivovat znamená aktivně acílevědomě podněcovat lidská jednání. Stimul je vnější podmět, pobídka ke zlepšení činnosti, směřující motivaci pracovníků. Při řízení podniku se stimulace využívá...

I mistři patří k managementu

· Dřívější důraz na kvantitativní ukazatele se posunuje ke kvalitativním, jinak by firma na trhu neuspěla. · Mění se i přístup k podřízeným – od sankcionování za nedostatky, k pozitivnímu vedení lidí a k...

RODINA

ad Osobní byrokracie) např. Japonsko– vysoká míra kolektivismu– vysoký respekt k moci vzniká úctou (není vynucen)– osobní vztahy k nadřízeným jsou důvěrné– neochota měnit uspořádání podniku– odměna podřízených je víc na úvaze nadřízeného TRHad...

TEORIE HIERARCHIE POTŘEB

3) MOTIVAČNÍ – HYGIENICKÝ PŘÍSTUP K MOTIVACI– dvoj faktorová teorie, jednoduše říká, že potřeby existují ve formě uspokojené a neuspokojené 4) TEORIE OČEKÁVÁNÍ– lidé neustále na něco čekají, vedoucí by měl dát naději pracovníkům,...

VEDENÍ

VEDENÍLidské faktory:– každá osobnost má v životě více funkcí (práce, rodina, křesťanství atd.)– neexistuje žádný průměrný člověk, existují pouze individuality– vždy zachovávat osobní důstojnost– vždy je třeba člověka chápat jako celek Motivace= pochází z...

Nežádoucí motivace (demotivace)

Nežádoucí motivace (demotivace)bývají prováděny nevědomky, původně s dobrým úmyslemrůzný původ– chybně zvolené motivační nástroje (na typ X jsou použité nástroje Y)– chybné řídicí praktiky (upřednostňování některých pracovníků, špatné komunikační kanály, informační systémy)– netečnost vůči...

Koncepce uspokojování potřeb

3) Koncepce uspokojování potřebčlověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých potřeb, které jsou u každého individuální, časem se vyvíjejí a závisí na různých okolnostechpředstavitelé koncepce: A. Maslowa, F. Herzberga, D. McGregora a) Maslowova...

Motivace

Motivaceo jde o aktivity, které vedou k vytyčenému cílio spojuje psychické a fyzické aktivity člověka s cílem něčeho dosáhnouto vychází z názorů, přání, tužeb (každý člověk je má jiné)o pracovní motivace – je utvářet...