Štítek: nezaměstnanost

1. Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP 2. Inflace 3. Nezaměstnanost 4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník ČR 2000 USA 2000 Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je...

Jiné dělení

Dobrovolná nezaměstnanost : Ek. zajištění, chtějí mít volný čast.Ek. statistiky jí nevykazují. Nedobrovolná nezaměstnanost : Při ní nezaměstnaný aktivně usiluje o nalezení zaměstnání. Míra nezaměstnanosti : Procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří práci aktivně hledají,...

Peněžní a úvěrová politika státu

Je zaměřená na kontrolu množství peněz v ekonomice, na regulaci úrokové míry, zvyšuje nabídku peněz, je vyšší zájem o úvěry = Politika levných peněz.Pokud vláda omezuje přístup k úvěrům, stahuje peníze z oběhu =...

Funkce mzdy :

1) Nástroj motivace 2) Nástroj hmotné stimulace 3) Životní úroveň jednotlivce a její formování 4) Evidenčně – nákladová ( množství práce a výkony zaměstnanců ), podchycení v nákladech podniku ( kalkulační jednice – přímé...

19. Původní mzdová a rozšířená Phillipsova křivka.

Krátkodobá Phillipsova křivka a substituce mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. Dlouhodobá Phillipsova křivka. Původní mzdová Phillipsova křivka Důkaz, že existuje inverzní vzájemný vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou růstu peněžních mzdových sazeb podal...

Konkrétní determinanty přirozené míry nezaměstnanosti:

· Demografická skladba obyvatelstva země a její vývoj – např. jestliže v dané zemi a v daném období vstupují do produktivního věku početnější ročníky mladých lidí, a protože tyto skupiny zpravidla mají vyšší průměrnou...

Dynamika zaměstnanosti a nezaměstnanosti: jednoduchý model

Hledání odpovídající práce jak ze strany firem, tak i ze strany pracovníků vyžaduje v reálném hospodářském životě čas.Obr. str. 260Nemá-li se míra nezaměstnanosti ani zvyšovat ani snižovat potom počet těch osob, které nalézají práci...

Frikční nezaměstnanost:

– trh práce je v nepřetržitém pohybu – lidé opouštějí práci a hledají novou. Frikční nezaměstnanost je složkou přirozené míry nezaměstnanosti.Strukturální nezaměstnanost vzniká tehdy, jestliže v daném období existuje v dané zemi nesoulad mezi...

Okumův zákon

vyjadřuje vztah mezi poklesem výroby a nezaměstnaností– jestliže výroba (skutečný produkt) klesne o 2 % oproti reálnému, nezaměstnanost se zvýší o 1 % – neboli vyjadřuje vztah mezi zaměstnaností a Y – jestliže Y...