Štítek: plán

Plán tvorby zisku

– obsahuje údaje, které jsou shrnutím podkladů vyplývajících z analýzy a průzkumutrhu na straně jedné a věcných i ekonomických předpokladů zabezpečení výroby na straně druhé.Plán peněžních příjmů a výdajů – je shrnutím údajů o...

Zakladatelský rozpočet

– ve finančním pánování představuje sestavení zakladatelského rozpočtu zvláštnípřípad. Souhrnným výsledkem je rozvaha, která obsahuje základní údaje o struktuře majetku a kapitálu. Je především podkladem pro rozhodnutí o tom, zda je reálné obstarat potřebný...

Plán zásobování

Na základě průzkumu trhu materiálů a propočtu potřeb podniku se sestavuje plán zásobování. Plán zásobování se sestavuje ve formě bilance materiálů na skladě:1) Propočtu spotřeby materiálů 2) Propočtu velikosti zásob, které je třeba udržovat...

Práce v modelu TQM

Jak organizace sděluje a zavádí své strategie a plány – prezentuje svou strategii a plány všem pracovníkům – zabezpečuje, aby všichni pracovníci pochopili strategii a plány na úrovni činností, které se jich týkají Jak...

Podnikové plány

3. Podnikové plány 3.1. Proces tvorby podnikových plánů Stanovení cílů–Zájmy a cíleSkupiny ->-Vlastníci-Výnos, finanční a disp. samostatnost-Vedoucí řídící pracovníci-Pravomoci, prestižní postavení-Ostatní pracovníci-Mzdy a platy, pracovní zařazení Externí zájmové skupiny:• kapitáloví spoluúčastníci• dodavatelé• zákazníci• státní...

Plánování v managementu

V. Plánování v managementu 1. Význam a úlohy plánování v managementu • Plánování: je první manažerská sekvenční funkce. Proces stanovení cílů podniku a způsobů jejich dosaženía) Neformální – plán je v hlavěb) Formální –...

Plnění plánu a jeho kontrola

2.4. Plnění plánu a jeho kontrola• pracovní den začínat pokud možno ve stejnou dobu• začneme-li později než obvykle -> působí to na nás negativně• na začátku je třeba si říct, co máme udělat (nesplněné...

3.2. Druhy plánů

3.2. Druhy plánů – dle hierarchie cílů: a) poslání firmy (podle formulace dlouhodobých cílů) b) strategie (formuluje ji vrcholové vedení na 10-15 let dopředu) c) taktiky (plány vedoucí ke splnění strategií, krátkodobější, mění se...

Plnění plánu a kontrola

2.4. Plnění plánu a kontrola– každý pracovní den začínat přibližně ve stejnou hodinu– na začátku je nutná rekapitulace toho, co dnes máme vykonat a pak dle plánu postupovat– kontrolovat čas v průběhu dne– naplánovat...

Plánování času

2.2. plánování času – kdo si dělá plány, nepracuje v časové tísni a práci spíše vykoná.Písemný plán – písemná forma, lepší kontrola, odlehčuje paměť, na nic nezapomeneme, je dokumentací toho, co dělám a plním,...