Štítek: pravidla

Management: Základní pojmy

Management: Základní pojmy Management – ucelený soubor ověřených přístupů, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity. Manažer –...

ad 1) Určení vlastnických vztahů…

v oblasti vymezení pravidel chování tržních subjektů vláda musí usilovat zejména o co nejzřejmější určení vlastnických vztahů, neboť se tak zabrání plýtvání vzácnými výrobními faktory a za určitých podmínek – jak je vymezuje Coaseho...

I) Efektivnost ve výrobě

– fixní množství zdrojů bude v ekonomice efektivně rozmístěno tehdy, jestliže nebude možné vyrobit jednoho statku více, aniž by bylo nutné omezit výrobu jiného statku. Podmínky, které musí být dodrženy – tzv. alokační pravidla...

Specifické případy formální ústní komunikace

specifické případy formální ústní komunikaceProjevo proti sobě stojí řečník a auditorium, aby své nápady přesvědčivě podalo diskuse je možná, ale není pravidlemo nositel myšlenky – řečník stojí před auditoriem, aby své nápady přesvědčivě podalo...

Formy komunikace

Formy komunikaceÚstní komunikaceo nejrozšířenější forma komunikaceo jejím prostřednictvím dochází k běžné konverzaci, předávání úkolů, přesvědčování, vyjednávánío součástí není jen vlastní obsah mluveného slova, ale i zabarvení hlasu, zámlky, výrazy obličeje,gestao předmětem ústní komunikace není...