Štítek: skladování

Skladování výrobků :

– Příjemka materiálu, dodací list – Příjemka materiálu – Skladování : Skladní karta, reklamační protokol – Expedice : Výdejka, převodka, expediční list – Druhy skladů : 1) Kryté 2) Polokryté 3) Otevřené – Skladovací...

Zásobování

Zásobováním nazýváme činnosti, kterými podnik zajišťuje potřebný materiál pro svou činnost. Cílem zásobování je zajistit materiál v potřebném množství, druzích a kvalitě, za výhodné ceny a ve stanovené době. OBĚŽNÝ MAJETEKI) ZásobyII) Cenné papíryIII)...

3. Hmotná stránka činnosti podniku

= proces získávání 3 činitelů výroby, vlastní výroba a prodej výrobků – sledujeme užitnou hodnotu toho, co děláme VSTUPY PODNIK (VÝROBA) VÝKONY materiál co? výrobky PPS kolik? služby PS informace Hospodaření s materiálem Materiál...

Odbyt a marketing

– odbyt je zajišťován odbytovým útvarem– je to prodej jednotlivých výkonů, je to jedna z nejdůležitějších podnikových činností, při prodeji se dosahuje zisku– zahrnuje tyto činnosti:o skladování hotových výrobkůo prodej výrobků nebo služeb, který...

Plánování materiálových zásob, Výběr vhodného dodavatele…

Plánování materiálových zásob– nákup = spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba Výběr vhodného dodavatele– zajišťuje nákupní oddělení, cílem je zajistit nejlepší dodací podmínky– právní stránka je upravena obchodním zákoníkem Nákupní činnost– jedná se...