Štítek: společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným ( s. r. o. ) :

Založit jí může 1 – 50 společníků.Minimální vklad do společnosti je 100 000 Kč.Minimální vklad na společníka je 20 000 Kč.Při zakládání stačí splatit 30% základního jmění, pokud však s. r. o. zakládá jen...

s.r.o., a.s., družstvo

– čistý zisk podle právní povahy + obchodní zákoník, společenská smlouva, stanovy, valná hromada o musí se vytvořit RF (NF) – povinně o rozvoj podniku o podíl na zisku společníků – s.r.o. vytvoří RF,...

Kapitálové společnosti

Společnost s ručením omezeným – je kapitálová společnost. Její majetek je tvořen zpravidla vklady většího počtu osob fyzických nebo právnických. Jestliže společnost zakládá více společníků, vzniká společnost na základě společenské smlouvy, která musí obsahovat...

Trh

= místo, kde se setkává N a P (prodávající s kupujícím) – trh výrobků a služeb, PS, peněžní a kapitálový – probíhá na něm konkurence mezi jednotlivými firmami – která firma levněji vyrábí a...

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

– základní kapitál této společnosti tvoří vklady společníků– může být založena 1 osobou, nevíce 50 společníků– odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše...

Společnosti kapitálové (s. r. o., a. s.)

– společnost může založit jedna osoba – společník nemusí ve společnosti pracovat – při řízení společnosti je nutné vytvořit základní kapitál, jehož minimální výší předepisuje zákon (musí do něho přispět všichni společníci, alespoň minimálním...