Štítek: státní rozpočet

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Státní rozpočet na úrovni ústředních orgánů vlády

municipální rozpočet (obce, kraje)- specifické fondy vytvořené k přesně vymezeným účelům- finance státních a národních podnikůMultiplikační efektVztah: e = t – 1 Když to stát zdaní a prožene, tak má multiplikátor a současně i...

19. Rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet: – základní dokument hospodářské politiky na daný rok – je schvalován jako zákon – je centralizovaný peněžní fond, využívaný na základě nenávratného a neekvivalentního způsobu rozdělování – pouze přerozděluje prostředky a nevytváří...

Maturitní okruhy z předmětu ekonomika podniku

23a) Úloha státu v tržní ekonomice (stát, vláda, mocenské nástroje hospodářské politiky) 23b) Státní podniky (právní úprava, založení, řízení, zánik) 24a) Ekonomika rozvojových zemí (charakteristika rozvojových zemí, populační problém, strategie hosp. rozvoje rozvojových zemí)...

Fiskální = rozpočtová politika

Využívá státního rozpočtu jako nástroje k ovlivnění politiky, k získání předem určených cílů v ekonomické a sociální oblasti. Stručný státní rozpočet se skládá z rozpočtu strukturálního a cyklického.1) Rozpočet strukturální – je ta část...

Státní rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků, které představují plánované příjmy a výdaje státu. Nabývá formu zákona, neboť je schválen parlamentem. Příjmy státního rozpočtu:Daně – Přímé– Nepřímé– Cla Výdaje státního rozpočtu:1) Vládní nákupy statků...

Vývoj státního rozpočtu (mld. Kč)

199319941995199619971998Příjmy SR358,0390,5440,0482,8509,0537,4Výdaje SR356,9380,1432,7484,4524,7566,7Saldo SR1,110,47,2-1,6-15,7-29,3 příčiny rostoucího schodku: – snižování daň. sazeb a od roku 1996 změna rozpočtových pravidel, – růst výdajů na bezpečnost a obranu státu, dostavba Temelína, dotace ztrátovým státním podnikům, likvidace škod...

Účinek změny indukovaných daní

– důležitější pro FP; účinek změny sazby indukovaných daní závisí nejen na velikosti změny daň. sazby, ale i na velikosti reálného důchodu před provedením změny daň. sazby – dY = kt . dt (kt...

3. každoročně vyrovnaný rozpočet

– k přebytkům nebo deficitům SR nesmí dojít v období jednoho roku; – typy deficitu: 4. cyklický (pasivní) deficit – odráží automatické změny ve výši příjmů a výdajů, ke kterým dochází v souvislosti s...