Štítek: struktura

Management, Hybridní struktura, Principy organizování

Hybridní struktura– management rozhoduje o základních věcech= spojení částí některých organizačních struktur Principy organizování 1) Princip jednoty cílů2) Princip organizační efektivnosti – při plnění cílů = minimální náklady3) Princip rozpětí managementu – užší, širší,...

Účtárna

1) Všeobecná 2) Mzdová 3) Materiálová 4) Výrobní – Vztahy podniku s bankou : Banka : Podnik, instituce tržního hospodářství Peněžní ústav poskytující finanční služby – Pružná organizace : 1) Vytvoření organizace 2) Toto...

Divizionální struktůra výrobního území

– Divizionální struktůra výrobního území: PRESIDENT MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ MEZINÁRODNÍ PRO VÝROB. A PRO VÝROB. B PRO VÝROB. C DOMÁCÍ ÚSEK MEZINÁRODNÍ ÚSEK VÝROBEK B VÝROBEK B – Divizní struktura podle území : PRESIDENT DIVIZE...

Jednotlivé prvky – vztahy v podniku

Provozy podniku : Prvky podniku Vztahy mezi nimi – Určitá stupňová organizační struktura : Otázka : Kdo komu podléhá ? 1. Stupeň Podnik – Ředitel 2. Stupeň Závody Závody – Náměstek 3. Stupeň Provoz...

Struktura tržeb

Týká se to zejména : 1) Jednatelů společnosti s ručením omezeným ( § 135 ) 2) Představenstva akciové společnosti ( § 192 odstavec 2 ) 3) Představenstva ( předsedy družstva (§ 252 ) Je...

4) Konkursní cena :

Cena je stanovena na základě konkursního řízení.Dodavatelé nabízejí výrobky či služby a odběratel si vybere nevhodnějšího dodavatele. – Metoda podle metody vnímané zákazníkem : Při stanovení ceny se vychází z hodnoty, kterou výrobek má...

Klasická křivka agregátní nabídky

Křivka agregátní nabídky v klasickém případě je vertikální. Ekonomika neustále funguje na úrovni potenciálního produktu, tj. produktu při plné zaměstnanosti (neexistuje nedobrovolná nezaměstnanost). Předpokladem je flexibilita nominálních mezd a cen.V důsledku zvýšení agregátní poptávky...

V praxi:

– používáme buď pro výběr nejvýhodnější technologie nebo při výběru nejvhodnějších surovin, materiálů … Optimální struktura produkce– důležitou otázkou je optimalizace struktury produkce složené z více druhů výrobků – nejčastěji ji řešíme metodami „lineárního...