Štítek: účtování

Náklady zjišťujeme

Z různých technických podkladů ( konstrukční rozpiska, technologický postup, projekt stavby, atd … ) Z podkladů účetnictví a z kalkulací. – Snižování nákladů : Hledání cest snižování nákladů je pro každý podnik velmi důležité,...

Zdravotní pojištění :

Zaměstnanec platí : 4,5 procent Zaměstnavatel : 9,0 procent Podnikatel celkem: 13,5 procent Minimálně se platí 297,- Kč za měsíc. – Sociální pojištění : Slouží k úhradě důchodů, nemocenských, podpor při ošetřování člena rodiny,...

Základní povinnosti pracovníků :

1) Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a dovedností, plnit pokyny nařízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními pracovníky. 2) Plně využívat pracovní doby. 3) Řádně hospodařit se svěřenými prostředky. 4) Dodržovat...

Rok 1997

Rok 1997 1. PM – Příjemka materiálu 112 111 2. Nedošlá faktura – nevyfakturovaná dodávka 111 389 Rok 1998 3. Došlá faktura za materiál 389 321 + DPH 343 321 4. Došlá faktura za...

Způsoby účtování ( A a B ) :

Způsob A) : Mohou ho používat všechny účetní jednotky.Jde o soustředění výdajů vynaložených na pořízení zásob a to nákupem nebo vlastní výrobou na účtech zásob skupiny 11, 12, 13 v ocenění : 1. U...