Štítek: vedoucí pracovník

Skupiny:

· vlastníci (jednoznačný cíl = zisk) · vedoucí řídící pracovníci (finanční zájmy, prestiž, postavení, pravomoc) · věřitelé (zúročení vkladů, jistota vkladů) · dodavatelé (stabilní prodej, výhodné podmínky) · zákazníci (nejlepší, nejlevnější zboží) · odbory,...

Funkční vedení

3.1. Funkční vedení Každý vedoucí pracovník musí:• přesně definovat úkol• plánovat činnost svého útvaru• zvyšovat kvalifikaci všech svých pracovníků (vzdělávat, komunikovat, zaškolovat)• vyhodnocovat jednotlivé pracovníky• motivovat pracovníky k plnění úkolu (odměňování)• kontrolovat pravidelně činnost...

Manažerská mřížka

2.3. Manažerská mřížka• systém GRID 1, 1 – slabé ochuzené vedení1, 9 – přátelství, všichni jsou k sobě laskaví9, 1 – autoritativní styl (plnění úkolů)5, 5 – rovnovážné vedení (nestaví si vysoké cíle)9, 9...

Vedení

VII. Vedení 1. Pojem a obsah vedení• činnost, kterou vykonává vedoucí pracovník• proces ovlivňování podřízených nebo spolupracovníků za účelem dosahování podnikových cílů• moderní způsob vedení preferuje lidi, proto se pojem „vedení“ už moc neužívá,...

Manažer

II. Manažer 1. Manažer a vedoucí pracovník• pracovník, který je v námezdním pracovním poměru (zaměstnaneckém) a vykonává vedoucí funkci v organizaci, podnicích podnikatelské sféry• termín manažer se nepoužívá pro označení vedoucího pracovníka v neziskové...

Role manažera podle Mintzberga

2.2.1. Role manažera podle Mintzberga– dílčí činnosti, které manažer vykonává při své činnosti:a) role informační – získává informace z vnějšího prostředí (o konkurenci, poptávce po výrobcích…) a předává je dál (oboustranně)b)role interpersonální – pečovat...

MANAŽER

II. MANAŽER 1. manažer a vedoucí pracovník– vedoucí pracovník, který je chápán jako manažer v podnikatelské sféře. Manažeři mají nejdůležitější profese v organizaci, jsou vysoce vytíženi, cca 50-60 hodin týdně, mají málo času na...