Štítek: výdaj

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Multiplikátor fiskální politiky

O kolik se zvýší rovnovážný důchod vyvolaný přírůstkem vládních výdajů na nákup zboží a služeb: DY = g * DA + (b / h) * g * D (M / P)Předpokládáme, že nabídka reálných...

Poptávka po autonomních výdajích

Autonomní spotřeba je závislá na úrokové sazbě. Poptávka po autonomních výdajích:Ca = Ca – b(Ca) * i, b(Ca) – koeficient citlivosti poptávky po autonomní spotřebě na úrokovou sazbub(Ca) = DCa / DiG, c *...

Změna transferových plateb

DCa = DTA = DG = DI = 0 Potom přírůstek agregátní poptávky: DAD = c * (1 – t) * DY + c * DTRPřírůstek rovnovážného důchodu: DY0 = c * (1 –...

Makroekonomie

1. Určení rovnovážné produkce v třísektorovém modelu ekonomiky. Autonomní výdaje a multiplikátor autonomních výdajů při existenci sazby důchodové daně, multiplikátor transferových a daňových plateb.Třísektorový model zahrnuje kromě domácností a firem i sektor vládní. Což...

Skládá se z:

· výdajů na spotřebu (C)… určena DI (důchod po zaplacení daní) a bohatstvím spotřebitelů; při růstu cenové hladiny, spotřebitelé kupují méně (DI a bohatství nedrží krok s cenovou hladinou)· výdajů na soukromé domácí investice...

Započtení vládních výdajů na statky a služby

– veřejné i soukromé statky se spotřebovávají a investují kolektivně.– všechny vládní V na mzdy jejích zaměstnanců a na statky (psací stroje, letadla, psací stroje, silnice…), které vláda nakupuje od soukromého sektoru.– vylučují se...