Štítek: výdaj

Státní rozpočet a fiskální politika

Státní rozpočet je centralizovaný fond peněžních prostředků, které představují plánované příjmy a výdaje státu. Nabývá formu zákona, neboť je schválen parlamentem. Příjmy státního rozpočtu:Daně – Přímé– Nepřímé– Cla Výdaje státního rozpočtu:1) Vládní nákupy statků...

Základními výdaji jsou:

1) Dotace podnikům2) Transfery domácnostem – důchodové a nemocenské zajištění, politika zaměstnanosti a rekvalifikace3) Veřejná spotřeba obyvatelstva – školství, zdravotnictví, kultura4) Transfery do zahraničí – závazky vůči mezinárodním organizacím5) Bytová politika – příspěvky na...

Úloha vlády v moderní ekonomice

Nástroje vládní politiky – Pro dosažení veřejných politických cílů je zapotřebí, aby si vlády obstarávalypříjmy, utrácely peníze a vydávaly příkazy k regulaci ekonomické aktivity. Mezi hlavní nástroje, jimiž vlády ovlivňují ekonomickou aktivitu náleží:1) Daně...

Daně a systém sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení občanů je důležitou součástí hospodářské politiky moderního státu. Stává se její relativně samostatnou částí, která se nazývá sociální politika. Výdaje ne sociální zabezpečení se všeobecně člení na dvě základní skupiny:1) Sociální zabezpečení2)...