Štítek: zahraniční obchod

Česká republika a zahraniční obchod

České země – historicky vzato – patřily vzhledem k poměrně nízkému výskytu základních surovin na straně jedné, kvalifikované pracovní síle, podnikatelské investici, vyspělému bankovnictví na straně druhé, významné místo ve světovém obchodě. Tradiční vývoz...

Maturitní otázka číslo 30 – ekonomie

Téma :Zahraniční obchod – Zahraniční obchod :Zahraniční obchod, neboli vnější ekonomické vztahy prostupují všechny oblasti národní ekonomiky, jimi vstupuje národní ekonomika do ekonomiky světové.Operace ve vnějších ekonomických vztazích vedou ke vzniku smluv se zahraničními...

Otevřenost ekonomiky

Ekonomika státu je tím otevřenější, s čím více státy obchoduje. Význam : Rozvíjí se s rozvojem světového hospodářství. – Způsoby jak vstoupit na zahraniční trh : 1) Přímí export 2) Obchodní zastoupení 3) Otevření...

Funkce obchodního podniku

1) Přeměna výrobního sortimentu v obchodní a zajištění přiměřeného množství. 2) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem spotřeby. 3) Překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby a prodejny potřebném místě. 4) Zajišťování...

Rizika v zahraničním obchodě

– Se zahraničněobchodní činností je spojeno mnoho rizik, která mohou ohrozit dobrý výsledek tohoto podnikání. Je proto v zájmu každého vývozce, aby takovým rizikům zabránil, zmenšil je nebo je přesunul mna jinou organizaci (např....

Vývozní obchodní operace –

Příprava –1) Vlastní připravenost k vývozu2) Navázání obchodního vztahu (volba partnera)3) Vývozní marketing Uzavření kupní smlouvy –1) Nabídka2) Dohodnutí podmínek obchodu3) uzavření smlouvy Plnění kupní smlouvy –1) Dodání zboží2) Placení zboží Český zahraniční obchod...

Zahraniční obchod

Význam zahraničního obchodu – Devizové prostředky můžeme získat na zahraničních trzích tím, že budeme naše zboží na tyto trhy vyvážet. Zahraniční obchod je proto důležitou součástí národního hospodářství. Představuje směnu zboží, která se uskutečňuje...

ad IV.

Bohatě zastoupené faktory jsou nepřímo exportovány a nedostatkové exportovány. Snahou tohoto modelu je vysvětlit vliv zahraniční směny na domácí alokaci produktivních sil a rozdělování důchodu. Důvody pro uvedené pojetí:– rozdílné vybavení faktory pro jednotlivé...

A. Smith

– odmítá zasahování státu do zahraničního obchodu. V jeho pojetí se každá země zaměří na výrobu a export zboží, ve kterém má nejnižší výrobní náklady. Tím dochází ke specializaci a k absolutním úsporám výrobních...

Vývoj teorií zahraničního obchodu

PROTEKCIONISMUS Etapa merkantilismu /14. – 18. stol./ Cílem bylo hromadění bohatství /zlato/ prostřednictvím zahraničního obchodu. Podpora proexportní výroby, resp. zavádění odvětví nahrazující import. Protože podvazování importu zpomaluje rozvoj hospodářství, pozdější varianta přistupovala k teorii...