Štítek: zásoba

Zásoby

obsahuje : a) Skladovaný materiál b) Nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata. c) Skladované zboží 2 …. Finanční účty : Účtujeme finanční prostředky krátkodobého charakteru ( splatnost do 1 roku ). 3...

Evidence zásob ( materiálu ):

Prvotní záznamy a zápisy o přijmu a výdaji materiálu tvoří skladní evidence.Vede se v materiálové účtárně ( útvar zásob ).Prvotní i účetní doklad o dodavatelsko – odběratelském vztahu je faktůra.Faktůra se zapíše do knihy...

Schodek – Manko : ( chybí materiál )

– Zaviněné – Nezaviněné – Přebytek Manko: V normě – nad normu Do pokladní knihy se eviduje pouze na základě příjmových a výdajových dokladů. – Reklamace : Je nesrovnalost v množství, jakosti, či ceně....

Evidence zásob :

Provádí se : V knize zásob – Na materiálových kartách Materiálové karty evidujeme ve hmotných jednotkách ( měrná ) ceně, datum přijmu a výdeje. – Hlídání zásob : V podniku se dle předpisů provádějí...

Způsob A :

Převzetí materiálu a zboží na sklad provádí účetní jednotka v pořizovací cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby účetním zápisem na vrub účtu 112 ( materiál na skladě ) nebo...

Určování potřeby materiálu = Bilanční rovnice :

Zásoba počáteční + velikost dodávky = Spotřeba materiálu + zásoba konečná – Zásoba konečná : Se počítá pomocí časových norem – Časová norma zásoby : Je počet dnů na něž má zásoba stačit při...

Maturitní otázka číslo 9 – ekonomie

Téma :Zásobovací činnost v podniku – Zásoby :Slouží k materiálnímu zajištění podniku.Je třeba si přesně určit dodavatele, spotřebu zásob, optimální výši zásob, zajištění převzetí materiálu a jeho skladování. – Zásoby :Patří do oběžného majetkuJsou...

Logistika obchodní :

Pohyb zboží od výroby až k zákazníkovy.Zahrnuje pohyb zboží od výroby až po zákazníka.Je součástí marketingové logistiky ( pokud se firma zabývá jen obchodní činností ) – Marketingová logistika : – Hlavní funkce :...

Podle funkce složek zásob v zásobovacím procesu:

a) normy základní (NB, NP) b) normy odvozené (max, min, bod objednávky) c) specifické (technické, havarijní) 2 druhy metod a) klasické – základním kritériem je minimalizace stavu zásob b) optimalizační – základní hlediskem je...