Štítek: cena

4. Keynesiánský model rovnováhy

– velký důraz na spotřební křivku domácností – každou korunu disponibilního důchodu spotřebitel spotřebuje, čím více má peněz, tím vyšší je i jeho spotřeba – určité výdaje jsou vynaloženy i když spotřebitel nemá žádný...

Struktura cen

1) Náklady na pořízení 2) Cena zpracování 3) Náklady na oběh 4) Daně 5) Zisky 6) Clo – Liberalizace cen : 1) Ceny se vytvářejí na volném trhu ve vztahu mezi vyrábějícími a odběrateli,...

Hlavní cesty zvyšování výnosů

1) Výběr dodavatelů : Levnější materiál, levnější služby 2) Objem prodaného zboží : Pokud toto roste, rostou i na něm závislé služby. 3) Reklama : Vhodnější obaly. 4) Růst prodejní ceny : Vysoká poptávka...

Strategie podnikání :

– Nízká počáteční cena – Získání tržního podílu, někdy odstraní konkurenci – V souvislosti s větším odbytem snižuje náklady na jednotku – Cíl : Rychle proniknout na trh – Slevy ceny : 1) Srážka...

4) Konkursní cena :

Cena je stanovena na základě konkursního řízení.Dodavatelé nabízejí výrobky či služby a odběratel si vybere nevhodnějšího dodavatele. – Metoda podle metody vnímané zákazníkem : Při stanovení ceny se vychází z hodnoty, kterou výrobek má...

Metody stanovení ceny :

1) Nákladově orientovaná metoda :Sestaví se cenová kalkulace.Pokud se podaří snížit náklady na 1 kus, může snížit prodejní cenu ( konkurenční výhoda ), nebo při zachování ceny se zvýší zisk. 2) Nevýhody : Neodráží...

Vlivy působící na chování kupujícího :

1) Psychologické vlivy : Motivace, osobnost, vnímání, učení, postoj 2) Externí faktory : Hodnoty společnosti Ekonomické faktory Referenční skupiny Sdělovací prostředky Demografické vlivy Vzdělání a povolání Etnické skupiny Sociální třídy – Cena, cenová politika...

Druhy cenových indexů

c) implicitní cenový deflátor – implicitní znamená, že ho nesestavujeme (explicitně, ale vyjde nám – deflátor = porovnání dvou veličin (rozdíl) – na rozdíl od CPI a PPI by tento index měl zachytit ceny...

Cenová hladina

– sleduje vývoj veškerých cen výrobků a služeb, které ekonomika produkuje – absolutní ceny jsou vyjádřeny částkou, která vyjadřuje konkrétní cenu – relativní ceny vznikají srovnáním jednotlivých cen různého zboží (svetr = 10 piv),...