Štítek: clo

Výměnné a vázané operace

Mimo obchodů uzavíraných běžně na základě kupních smluv, jsou některé obchodní operace svazovány tak, aby kombinace několika operací umožnila realizaci obchodu.Používají se k překonání překážek v zahraničním obchodě ( vysoká cla, dovozní přirážky atp....

Důležité celní dohody

Cefta ( Central Europe Free Trade Agreement ) : Středoevropská dohoda o volném obchodu, členové – ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko. – Nafta ( North American Free Trade Agreement ) : Dohoda o volném...

Význam cla

1) Fiskální ( daňový ) : Zvyšuje příjem státního rozpočtu. 2) Obchodně politický : Clo je jeden z hlavních nástrojů obchodní politiky každého státu, v případě nepříznivé obchodní bilance zdražuje a tím omezuje dovozy....

Otevřenost ekonomiky

Ekonomika státu je tím otevřenější, s čím více státy obchoduje. Význam : Rozvíjí se s rozvojem světového hospodářství. – Způsoby jak vstoupit na zahraniční trh : 1) Přímí export 2) Obchodní zastoupení 3) Otevření...

3) Důvody v dynamických podmínkách

a) posun směnné relace ve prospěch urč. země § směnná relace = poměr vývozních cen k dovozním § k jejich posunu na úkor zahraničí může dojít tak, že se uvalením cla na Im sníží...

Kapitola 39 – Protekcionizmus a volný obchod

Nabídková a poptávková analýza obchodu a cla à Nabídkově poptávková analýza pro případ jediného obchodovaného statkuOBR. STR. 921 Cla a kvóty OBR. STR. 924 Vyměřování cel a kvót je už po staletí jedním z...

Dopravní náklady

§ mají stejný účinek jako cla, jestliže snižují rozsah výhodné oblastní spec. § jediný rozdíl: jsou způsobeny přírodou OBR. STR. 925 Uvalení cla má tři účinky. Podporuje tuzemskou neefektivní výrobu; nutí spotřebitele, aby omezovali...

Vývozy patří mezi :

“kreditní” položky a vývozy mezi “debetní” položky. Při zařazování je dobré se ptát, zda zemi přináší nějaké zahraniční měny. Je-li zkoumaná položka podobná položkám našeho vývozu a přináší nám více zahraničních měn, nazýváme položku...

Amerika má absolutní výhodu u obou statků

– může je vyrobit s větší absolutní efektivností než Evropa. Má komparativní výhodu v potravinách, zatímco Evropa má komparativní výhodu ve výrobě oděvů, protože v Americe jsou potraviny relativně levné, zatímco v Evropě je...