Štítek: fond

U podílových listů

Označení podílového fondu, nominální hodnotu, označení o jakou formu podílového listu jde, datum vydání, údaj o povolení emise MFČR. – U směnek : Náležitosti nejběžnější, jako např. : Označení názvem směnka ( i v...

4.6. Cash flow

– rozdíl mezi ziskem a CF spočívá v tom, že existuje rozdíl mezi N a výdaji, V a příjmy – koncepce CF je založena na příjmech a výdajích zisk 1 2 å CF 1...

b) Fondy ze zisku

nedělitelný fond (rezervní) slouží k vykázání ztráty, k překonání nepříznivého hospodaření – RF povinně (s.r.o., a.s.) – NF povinně (družstvo), nesmí se použít na rozdělení mezi členy – % ZK + roční doplňování fondů...

Důvody:

a.s. potřebuje další prostředky pro svůj rozvoj – majetek podniku ve velkém rozsahu > základní kapitál – podíl cizího kapitálu je neúměrně vysoký Snižování ZK– u OS (vyjma a.s.) je možné v s.r.o. jen...

Podnik vytváří tyto fondy:

1) Fond rozvoje 2) Rezervní fond 3) Fond kulturních a sociálních potřeb 4) Fond odměn 5) Účelové fondy tvořené z nákladů 6) další fondy Podnik je povinen vést účetnictví, sestavovat roční závěrku, poskytovat ji...

Burzovní operace

– Než se s cenným papírem, vydaným určitým emitentem, začne obchodovat, musí o toemitent požádat. Jeho žádost schvaluje vedení burzy po přezkoumání burzovním výborem. Obchody na burze se řídí nabídkou a poptávkou. Akcie, ale...