Štítek: HDP

3. Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby– domácnosti část spotřebovali a část uspořili– rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky• neexistují daně• deflátor je nula (neexistuje inflace)• existuje pouze...

2. Ukazatele odvozené od HDP

Národní důchod (čistý domácí produkt)– obsahuje i statky, které jsme měli dříve (investiční statky), nová hodnota v roce 2000 je bez odpisů– jsou to všechny prostředky, které se dostali k domácnostem– Kolik za rok...

1. Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP 2. Inflace 3. Nezaměstnanost 4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník ČR 2000 USA 2000 Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je...

Důchodová metoda

HDP tvoří součet všech důchodů vyplácených firmami domácnostem za určité období + zisk firem. — Důchody či náklady jako zdroje HDP : Národní důchod.Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů. 1) Mzdy a platy...

1) Hrubý domácí produkt

– Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu. Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb. Hrubých domácích investic. Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem. 2) Je tvořen sumou...

Úroveň národního hospodářství je závislá zejména na

1) Přírodním bohatství 2) Rozsahu kapitálu 3) Schopnostech pracovní síly 4) Způsobu organizace využití výrobních faktorů – Národohospodářské agregáty : Úroveň národního hospodářství každé země se měří pomocí makroekonomických veličin ( národohospodářských agregátů )....

Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby – domácnosti část spotřebovali a část uspořili – rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky· neexistují daně · deflátor je nula (neexistuje...

Nominální a reálný HDP

Za kolik prodali? Měříme v korunách, bez duplicit (když vyrobí to samé, ceny 10 % nahoru, GNP bude o 10 % větší = výrobků je stejně, nejedná se o růst). Pokud vyjadřujeme HDP v...

Křivka úspor

– úspory jsou napřed záporné, pak žádné a nakonec rostou – nule jsou rovny ve shodném bodě jako v předchozím grafu (bod A – rovnováha) Neoklasická teorie– monetární (Klaus, Smith, Ricardo)– úspory rostou s...