Štítek: HDP

13.Ukazatelé makroekonomického vývoje

Makroekonomické agregáty typu domácí a národní produktHrubý domácí produkt (GDP) = měří celkový objem veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi během 1 roku výrobními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to,...

Důchodová metoda :

NI = w + i + z + n + s NI + nepřímé daně = NDP + odpisy = GDP GDP měříme jako souhrn důchodů, které obdrží vlastníci výrobních faktorů. Tím získáme veličinu...