Štítek: HDP

Ukazatele odvozené od HDP

Národní důchod (čistý domácí produkt) – obsahuje i statky, které jsme měli dříve (investiční statky), nová hodnota v roce 2000 je bez odpisů – jsou to všechny prostředky, které se dostali k domácnostem –...

Připomeňme si:

-že HDP představuje celkovou finální produkci statků a služeb. Při zjišťování HDP produktovou metodou sečítáme pouze tyto finální statky a služby sloužící k uspokojení potřeb domácností, a nemůžeme sem započítávat statky, které byly při...

Hlavní složky obou metod:

Produktová metodaDůchodová metoda Spotřeba (C)Mzdy a platy (w) HDI (I)Renty (R) Vláda (G)± Úroky (Int) ± Čisté vývozy (X)Zisky (P) Odpisy (D) Nepřímé daně (IBT) HDP = C + I + G + X...

Metody výpočtu HDP

1. výdajová metoda (Za kolik si koupili lidé?) 2. důchodová metoda (Kolik si lidé vydělali?) 3. produktová metoda (Objem výroby ve fyz. jednotkách) Hlavními složkami výdajové metody výpočtu HDP jsou osobní výdaje na spotřebu...

Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP2. Inflace3. Nezaměstnanost4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je ekonomika výkonnější. Hrubý domácí produkt– souhrn všech...

Neoklasická ekonomie

Klíčovým prvkem neoklasické revoluce bylo pochopení, jak preference spotřebitelů vstupují do poptávky po komoditách. Neoklas. ekonomové ukázali, že poptávka závisí na MU, a tím poskytli chybějící článek pro úplnou teorii trž. mechanizmu. Osobnosti: W....

GNP je sumou:

b) důchodovou metodou (výdělky nebo N jako zdroje GNP)Mzdy, úrok, renty a zisk (metoda přidané hodnoty)Nepřímé daně placené firmami, které jsou vykazovány jako výdaje na výrobuOdpisy ze znehodnocení kapitálu (při GNP)– znehodnocení kapitálu Þ...

Ekonomika rozvojových zemí

Základní charakteristika rozvojových zemí: · Nízký HDP ve srovnání s HDP v průměrně vyspělých zemích (až 40x) · Nízká úroveň vzdělání (až 50% negramotných) · Vysoká zaměstnanost v zemědělství (až 70%) · Vysoká porodnost...

Národohospodářské veličiny

– Základní národohospodářskou veličinou, která umožňuje mezinárodní srovnávání, je v celém světě používaný ukazatel hrubý domácí produkt. Zahrnuje finální produkci celého hospodářství vytvořenou za určité období na území určitého státu Výpočet: HDP = C...