Štítek: hranice produkčních možností

Tvar křivky hranice produkčních možností

→ směrnice křivky = mezní míra transformace produktu (MRPT) – vyjadřuje míru, v níž jeden statek může být transformován ve druhý, resp. o kolik jednotek musí být snížena výroba jednoho statku, aby mohla být...

Hranice produkčních možností (PPF)

= daná země může v každém okamžiku vyrobit se svými omezenými zdroji pouze určité množství statků a služeb (obr.č.18-2, str. 448) → představuje maximální množství dvojice statků nebo služeb, která mohou být vyrobena s...

Teorie veřejné volby

-vychází z předpokladu, že vlády se chovají tak, aby získaly maximální počet hlasů v následujících volbách a zůstaly i nadále u moci. Vlády se snaží aktivně hospodářský cyklus ovlivňovat v zájmu svého znovuzvolení (po...

Smluvní křivka CC

– spojuje body ve kterých se dotýkají izokvanty jednotlivých X a Y – všechny body na této křivce představují efektivní alokaci práce a kapitálu, bod ležící mimo ni jsou technicky neefektivní (např.bod U). všechny...

NÁKLADY UŠLÉ PŘÍLEŽISTOSTI

– hranice produkčních možností názorně ukazuje jeden z klíčových pojmů ekonomie – náklady ušlé příležitosti – v našem případě nákladem příležitosti – 1 AUTO BYLO 100 PÁRŮ BOT – statek či službu získáme pomocí...

HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ

– zdroje jsou vzácné, musíme s nimi nakládat efektivně– společnost jako celek vyrábí efektivně, pokud se její produkce pohybuje na hranici produkčních možností – z daných zdrojů lze vyrobit různé výrobky, pro jednoduchost uvažujeme,...