Štítek: míra

Jiné dělení

Dobrovolná nezaměstnanost : Ek. zajištění, chtějí mít volný čast.Ek. statistiky jí nevykazují. Nedobrovolná nezaměstnanost : Při ní nezaměstnaný aktivně usiluje o nalezení zaměstnání. Míra nezaměstnanosti : Procentuální podíl nezaměstnaných lidí, kteří práci aktivně hledají,...

Příznivý nabídkový šok, míra inflace a míra růstu produkce

Příznivé nabídkové šoky jsou takové faktory, jako např. předstih růstu produktivity práce před mzdami, snížení relativních cen některých druhů zboží a služeb např. v důsledku apreciace měnového kurzu, snížení nepřímých daní, kontrola cena mezd...

19. Původní mzdová a rozšířená Phillipsova křivka.

Krátkodobá Phillipsova křivka a substituce mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace. Dlouhodobá Phillipsova křivka. Původní mzdová Phillipsova křivka Důkaz, že existuje inverzní vzájemný vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou růstu peněžních mzdových sazeb podal...

Konkrétní determinanty přirozené míry nezaměstnanosti:

· Demografická skladba obyvatelstva země a její vývoj – např. jestliže v dané zemi a v daném období vstupují do produktivního věku početnější ročníky mladých lidí, a protože tyto skupiny zpravidla mají vyšší průměrnou...

Dynamika zaměstnanosti a nezaměstnanosti: jednoduchý model

Hledání odpovídající práce jak ze strany firem, tak i ze strany pracovníků vyžaduje v reálném hospodářském životě čas.Obr. str. 260Nemá-li se míra nezaměstnanosti ani zvyšovat ani snižovat potom počet těch osob, které nalézají práci...