Štítek: míra

Makroekonomie – otázka č. 21 – Ekonomický růst

Zdroje ekonomického růstu– růst produkce v dlouhém období, tj. růst potenciálního produktu je ovlivněn výrobními zdroji ekonomiky dané země, ty lze rozdělit na: 1. vstupy (inputy) výrobních faktorů – práce a kapitálu – růst...

Index cen výrobců (PPI)

– měří náklady na pořízení určitého koše komodit – pracuje se však s cenami průmyslovými – tj. ve výchozí fázi distribuční sítě a PPI obsahuje i ceny surovin a polotovarů, inflace = stálý a...

Různá pojetí přirozené míry nezaměstnanosti

1. M. Friedman – v souvislosti se svým pojetím Phillipsovy křivky – definoval přirozenou míru nezaměstnanosti mikroekonomicky jako míru nezaměstnanosti, která vznikne působením tržních sil a kterou není možno trvale ovlivňovat opatřeními monetární a...