Štítek: model

Tempo (míra) růstu produktu a základní rovnice růstového účetnictví


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Solowův model růstu je založen na standardních neoklasických předpokladech:· Dokonalá konkurence· Existuje dokonalá substituce mezi kapitálovými statky a spotřebními statky· Existují konstantní výnosy z rozsahu· Tempo růstu obyvatelstva je shodné s tempem růstu pracovních...

Dokonalá kapitálová mobilita znamená:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– křivka BP je horizontální na úrovni i = if. Je-li domácí úroková sazba nad světovou úrokovou sazbou, pak dojde k přílivu kapitálu a přebytku platební bilance (a růstu měnových rezerv země). Nemá-li dojít...

Makroekonomie

2. Rovnováha na trhu zboží a charakteristika křivky IS. Rovnováha na trhu peněz (aktiv) a charakteristika křivky LM.Model IS-LM formuloval J. R. Hicks v roce 1937. Navazuje na třísektorový model determinace rovnovážné produkce. Zapojuje...

Důvody neklesajících cen:

a) mzdy nejsou pružné dolů, protože když je nezaměstnanost nelze je snížit b) když je konkurence nedokonalá nikdo nenutí firmy snižovat ceny (benzínky), každý naopak čeká, jak se situace vyvine (Jak zareaguje konkurence?) c)...

Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby – domácnosti část spotřebovali a část uspořili – rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky· neexistují daně · deflátor je nula (neexistuje...

3. Start – vyžaduje splnění 3 podmínek:

a) zvýšení míry čistých investic na více než 10% v poměru k národnímu důchodu, b) vznik jednoho nebo více odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou dynamikou růstu, c) existenci nebo vytvoření politického, společenského a institucionálního...

Solowův model a úloha technického pokroku

– základní neoklasický model – zaměřuje se na růstovou úlohu úspor a akumulace a na úlohu technologických změn při ekon. růstu – snaží se odpovědět na otázku, jaký růst kapitálu je zapotřebí k eliminaci...

Základní východiska modelů

→ většina modelů vychází z předpokladu, že výstup daného odvětví je zcela homogenní, takže se na daném trhu prosazuje zákon jediné ceny; spotřebitelům pak nezáleží na tom, od kterého výrobce produkt kupují (to neodpovídá...

a) Barometrické cenové vůdcovství

Předpokládá měnící se firmu v pozici cenového vůdce. Taková firma uskutečňuje jako první cenové změny a plní pro ostatní firmy úlohu jakéhosi barometru tržních podmínek. Zda ostatní firmy v odvětví její strategii budou nebo...