Štítek: proces

Management: Inovační procesy, Klasifikace

Management: Inovační procesy Klasifikace 1. dle přínosu – 5 skupin:– výrobková– technologická– personální– organizační– vybraných přístupů – různé kvality výrobků2. dle původu – tlak výzkumu k zavedení nového do praxe 3. inovace – zevnitř...

Management: Inovační procesy, Zahraničí

Management: Inovační procesy Zahraničí– přesně nedefinovali inovaci– Aston Business School (Birmingham) S. E. Osborne – obecnější definice inovace • „zavedení nového do stávajícího systému při využití nové myšlenky“.• inovační procesy – u výroby výrobků;...

Management: Inovační procesy, Kondratěvovy cykly

Inovační procesy P. F. Drucker „Podnikatelé inovují. Inovace jsou specifickým nástrojem podnikání. Je to umění spojit zdroje a nové možnosti s cílem vytvořit hodnoty. Inovace vskutku vytváří zdroj.“ Schumpeter – položil základ inovačních procesů...

Tok informací

1) Informace neustále kolují a proudí. 2) Vně podnik. 3) V okolí podniku 4) Z podniku do oklí, z okolí do podniku. 5) Diagonální – přechod z 1 článku do druhého 6) Horizontální tok...

7.1. VÝROBA

– transformace VF ve výrobky pomocí výrobního procesu Výrobní proces – pracovní – automatický – přírodní Etapy výrobního procesu – předvýrobní etapa – výrobní etapa (postup, operace) – odbytová etapa Výroba 1. hlavní 2....

Cely proces lze znázornit takto:

Přeměna Zdroje (vstup) ———————————————® Výsledek (výstup): statek nebo služba Zhodnocení Výrobní faktory jsou: – práce – přírodní zdroje (příroda) – kapitál PotřebyMaslovova pyramida potřeb 1) Fyziologické2) Společenské3) Individuální4) Kolektivní Seberealizace Uspokojení z práceSociální potřebyJistotaBiologické...

Národní hospodářství

Národní hospodářství tedy můžeme definovat jako souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na území státu subjekty podnikání a občany. Struktura národního hospodářství – Strukturou rozumíme jeho členění podle různých hledisek. Shrnutím podniků s podobnými výrobky...

Náklady příležitosti

určitého rozhodnutí vznikají proto, že zvolit si ve světě vzácnosti jednu věc znamená vzdát se něčeho jiného. Představují hodnotu ušlého statku nebo služby. → z teorie hranice produkčních možností vychází i jeden z nejslavnějších...