Štítek: riziko

Za tím účelem ČNB :

e) Provádění dalších činností : – Vede účty státnímu rozpočtu, poskytuje mu úvěry a pravuje státní dluhy. – Vede účty bank; přijímá jejich vklady, poskytuje jim úvěry. – Vyhlašuje kurs české měny k cizí...

Riziko, resp. stupeň nejistoty

Velikost rizika se statisticky vyjadřuje rozptylem nebo směrodatnou odchylkou. Stupeň rizika může být redukován diversifikací portfolia. Likvidita aktiv Stupeň likvidity dané investice znamená rychlost a náklady s jakou lze investici přeměnit do formy nejlikvidnějšího...

C. sociálně psychologické aspekty

– posouzení osobnostních předpokladů (rodinné zázemí) – silná cílevědomá osobnost komunikující s lidmi D. právní činnosti – znalost práva a specifická odbornost – volba správné právní formy Podnikatel posoudí míru a rozsah podnikatelského rizika...

Rizika v zahraničním obchodě

– Se zahraničněobchodní činností je spojeno mnoho rizik, která mohou ohrozit dobrý výsledek tohoto podnikání. Je proto v zájmu každého vývozce, aby takovým rizikům zabránil, zmenšil je nebo je přesunul mna jinou organizaci (např....

Kritérium investičního rozhodování v podmínkách nejistoty

Nejjednodušším způsobem zahrnutí existujícího rizika do výpočtu současné nebo budoucí hodnoty projektu je zvýšení bezrizikové úrokové míry o rizikovou prémii. Riziková prémie je ta část výnosu kapitálu, která kompenzuje vlastníkovi kapitálu riziko spojené s...

Indiferenční křivky

– vyjadřují preference ekonomického subjektu ohledně obou možných výsledků. Na rozdíl od teorie spotřebitele (kde IK znázorňují všechny body na jedné IK kombinace statků poskytující stejný užitek), v teorii rizika bod na IK vyjadřuje...

Vztah k riziku a ochota přijmout spravedlivou sázku

(= taková sázka, když poskytuje očekávaný výnos shodný s výchozí jistou částkou) Př. Máme 50 Kč (jistý obnos, bod D) a možnost podstoupení spravedlivé sázky, při níž buď s 50% prstí získáme 100 Kč...

Odvození fce užitku:

1) seřadit výsledky podle preferencí (X1>X2>X3) 2) určit libovolně vyšší hodnotu užitku nejvíce preferovaného výsledku a nižší hodnotu užitku nejméně preferovaného výsledku, což umožní stanovení měřítka. Podle konvence s většinou stanoví U(X1) = 1,...

9) ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH RIZIKA A NEJISTOTY.

PŘEDPOKLADY MODELů. ZÁKLADNÍ VELIČINY PRO ROZHODOVÁNÍ. VZTAH K RIZIKU. RIZIKO A VÝNOS. POUŽITÍ INDIFERENČNÍ ANALÝZY PRO ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA. TEORIE PORTFOLIA. SNIŽOVÁNÍ RIZIKA. ASYMETRICKÉ INFORMACE, NEPŘÍZNIVÝ VÝBĚR A MORÁLNÍ HAZARD. SIGNÁLNÍ CHOVÁNÍ. V tradičním...

RIZIKA V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ

Rizika :Popis : HospodářskáNedobrý odhad situace na trhu, nevhodný sortiment zboží, špatná kvalita Dopravní rizika Poškození při dopravě, zpoždění při dopravě Riziko nepřevzetí zboží Dovozce odmítne zboží převzít a zaplatit Riziko neplacení Dovozce nechce...