Štítek: riziko

Vlivy mechanické, biologické, klimatické a společenské

Vnější přepravní rizika lze podle původu rozdělit na rizika: · Mechanická (laky, nárazy, vibrace…) – způsobují deformace obalových prostředků · Klimatická (voda, vlhkost, prach, teplota…) – ovlivňují mechanické vlastnosti obalových prostředků a materiálů ·...

(1) Rizika průmyslová a obchodní

– rizika výrobní (poruchy výrobního zařízení, zastaralost výrobního zařízení)– rizika sociální (problém s pracovními úrazy, stávky)– rizika nákupní (kvalita, cena, kvantita)– rizika subdodavatelských vztahů– rizika technologická a inovační (přehnaně úsporné programy, nedocenění investic do...

KRIZOVÝ MANAGEMENT (KM)

Krize organizace (firmy) = jsou to situace, které představují trvale nebo po delší dobu negativní odchylku od normálu a je to taková záležitost, která ohrožuje cíl organizace a nebo i samotnou její existenci. Základní...

Manažerské rozhodování

1.2. Manažerské rozhodování– manažer musí rychle rozhodnout– z 10 rozhodnutí je u úspěšného manažera 5–7 správných – Podmínky pro správné rozhodování:a) volný přístup k informacím, které k rozhodnutí potřebujeb) povinnost a pravomoc rozhodovatc) odpovědnost...

Manažerské rozhodování

2. Manažerské rozhodování– tvoří podstatnou část práce manažera– musí být vždy a rychlé– převažuje rozhodování a rizika – rozhodnutí někdy špatné, jindy dobré. Špatné rozhodnutí není kvalifikováno jako hrubý prohřešek, ale nesmí se opakovat...

Vývoj nových výrobků

Vývoj nových výrobků1. akvizice – koupě jiné firmy nebo licence nebo patentu (u velkých firem – kupují ty malé)2. vývoj – vlastní nebo zadaný (sami máme vývojové středisko nebo firma to zadá např. VŠ)...

Nejistota

Nejistotao můžeme ji chápat jako nemožnost spolehlivého stanovení budoucích hodnot rizikových faktorů ovlivňujících důsledky a účinky volby varianto skutečná náročnost na zdroje, veličiny ekonomických efektů i hodnoty ostatních kritérií se mohou do určité míry...

Podle strukturovanosti

podle strukturovanosti= dobře strukturované rozhodovací problémy (jednoduché, programované, algoritmizované)– jsou problémy řešené na nižších úrovních řešení– protože jsou to většinou opakované problémy, existují obvykle rutinní postupy řešení (stanovení velikosti objednávky materiálu apod.) = špatně...

Vztah mezi efektem a rizikem

Vztah mezi efektem a rizikemlze definovat 4 typy alokátorů Hobbyista– upřednostňuje bezpečné alokace a spokojí se s nízkým efektem Misionář– podstupuje velké riziko, za něž inkasuje malý efekt Manažer– inkasuje velký efekt, přičemž riziko...