Ekonomika, management

EKONOMIKA-MANAGEMENT – kompletní obsah_4:

Nehmotný investiční majetek Investiční majetek Oběžný majetek Plná moc zaniká: Jednání jménem podniku 4) Podle příslušnosti k určitému odvětví rozlišuje… Druhy podniků Obchody mezi podnikateli se nejčastěji upravují ku… Obchodní zákoník Placení dodávek Objednávka...