Ekonomika, management

Dlouhodobé efekty fiskální expanze

Jakmile pracovníci poznají, že se jejich reálná mzdová sazba v daném období oproti rovnovážné reálné mzdové sazbě ve výchozím období snížila, budou při dalších mzdových jednáních a uzavírání mzdových dohod požadovat zvýšení nominální mzdové...

Krátkodobé efekty monetární expanze

Obr. str. 207Centrální banka zvýší zásobu nominálních peněz. Monetární expanze vede k posunu křivky agregátní poptávky doprava.Vznikne převis agregátní poptávky nad agregátní nabídkou, v jehož důsledku dojde k neplánovanému čerpání zásob, k tlaku na...

Poloha křivky krátkodobé agregátní nabídky

Vzroste-li nominální mzdová sazba potom se křivka SAS posune nahoru. Vzroste-li zásoba kapitálu, materiálu a energie, případně zvýší-li se úroveň používané technologie při daném objemu zaměstnanosti, produkční funkce se posune nahoru a křivka agregátní...

15. Keynesiánská křivka krátkodobé agregátní nabídky (extrémní případ).

Účinnost fiskální a monetární expanze při keynesiánské křivce agregátní nabídky (extrémní případ). Horizontální křivka agregátní nabídky V ekonomice existuje produkční mezera,existující zásoba kapitálu je dostatečná a taktéž zásoba práce je dostatečná.Extrémní případ keynesiánské křivky...