Štítek: koncepce

Koncepce :

1) Výrobní : Výrobce využívá toho, že spotřebitelé dobře znají jeho i konkurenční výrobky a snaží se o dosažení nižších cen v porovnání s konkurencí.Tato koncepce se orientuje zvláště na výrobu 2) Výrobková :...

Koncesované :

Provozovány na základě koncese.Jsou to živnosti, kde podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti či zvláštních předpisů pro odbornost. – Neoprávněné podnikání : Podnikatel nemá živnostenský list, nebo koncesní listinu pro svou podnikatelskou činnost. – Vydání...

KONKURENČNÍ VÝHODA

Informační systémyPodpora organizační struktury a koncepce lidských zdrojů Zvýšení efektivnosti a výkonnosti ve využití kritických faktorů úspěchuKoncepce lidských zdrojůSystémy měření práce a motivace na podporu fungování organizace Posilování kritických faktorů úspěchuNávrh organizační strukturyTransformace pracovních...

Osobnost manažera a manažerské kompetence

3. Osobnost manažera a manažerské kompetence 3.1. Osobnost manažeraa) Koncepce schopností• člověk, který by měl být manažerem, by měl mít určité schopnosti vrozené. Úspěšným manažerem se člověk rodí.• odpůrci tvrdí, že manažerů je hodně...

Osobnost manažera a manažerské kompetence

3. Osobnost manažera a manažerské kompetence– schopnost a způsobilost manažera vykonávat manažerskou činnost a dosahovat určité úrovně výkonnosti = manažerská kompetence. Závisí na znalostech, na vlastnostech manažera a povahových rysech (vlohy, schopnosti, temperament, charakterové...

TEORIE CHAOSU – Tom Peters

TEORIE CHAOSU – Tom PetersV současnosti se mění prostředí firmy spíše chaoticky. Nelze nic předvídat, mění se i konkurence. Firma může usilovat o přežití 2 způsoby:1. dělat to co dosud a doufat že přežije2....

McGregorova teorie X a Y

c) McGregorova teorie X a Ylidí typu čistě X nebo Y je minimumjestliže se přistihnu že jsem X musí nastat změna práce 1) lidé typu Xneradi pracují a práci se vyhýbajímusí být odměňováni a...

Koncepce uspokojování potřeb

3) Koncepce uspokojování potřebčlověk vždy reaguje v souladu s uspokojováním svých potřeb, které jsou u každého individuální, časem se vyvíjejí a závisí na různých okolnostechpředstavitelé koncepce: A. Maslowa, F. Herzberga, D. McGregora a) Maslowova...

Motivace

Motivaceo jde o aktivity, které vedou k vytyčenému cílio spojuje psychické a fyzické aktivity člověka s cílem něčeho dosáhnouto vychází z názorů, přání, tužeb (každý člověk je má jiné)o pracovní motivace – je utvářet...