Ekonomika, management

1. Makroekonomie

– zabývá se chováním subjektů v národním hospodářství jako celku 1. HDP 2. Inflace 3. Nezaměstnanost 4. Zahraniční obchod Magický čtyřúhelník ČR 2000 USA 2000 Čím pravidelnější a větší obsah čtyřúhelník má, tím je...

Jak důležité je oblékání pro úspěch?

Jak důležité je oblékání pro úspěch? Já osobně věřím, že kladením úsilí do oblečení na důležité události – jako je svatba, podnikatelské události, pohovory o pracovní místo – ukazujeme, jak velmi respektujeme druhou osobu...

Management,Motivace (vlastní) – druhy (sebemotivace)

Motivace (vlastní) – druhy (sebemotivace): 1. stanovit své vlastní cíle a nepouštět je ze zřetele 2. doplňte své dlouhodobé cíle dílčími krátkodobými cíly a dílčími úkoly 3. učte se každý rok na stále složitějších,...

Management, Nevýhody komisí

Nevýhody komisí 1) časová a finanční náročnost – komise pracovníku se členy i ze zahraničí – čas, Kč – zhodnotit, zda je přínos větší než rozhodnutí 2) kompromisní závěry – existuje reálné nebezpečí kompromisu,...

Management, Důvody pro používání komisí a jejich přínos

Důvody pro používání komisí a jejich přínos: 1) výrazem demokratického přístupu 2) hraje roli uvažování a úsudek skupiny („víc hlav, více rozumu“) – řešení určitého problému – účast více odborníků = kvalifikované posouzení problému...

Management, Rozhodování prostřednictvím komisí a skupin

Rozhodování prostřednictvím komisí a skupin – založeno na práci komise = skupina lidí, které jsou svěřeny určité odborné záležitosti na rozhodnutí nebo na konzultaci– komise vykonávají některé manažerské funkce (pokud rozhodují o určitých problémech)–...

Management, Rozhodování, Implementace, Teorie image

Rozhodování 1) na základě získaných zkušeností (4 roky i staré)2) systémy na podporu rozhodování a experimenty hry Drucker – inovace: inovace uplatní na omezeném trhu – plná šíře zavedení dle plánu 3) výzkum, analýza,...

Management, Hybridní struktura, Principy organizování

Hybridní struktura– management rozhoduje o základních věcech= spojení částí některých organizačních struktur Principy organizování 1) Princip jednoty cílů2) Princip organizační efektivnosti – při plnění cílů = minimální náklady3) Princip rozpětí managementu – užší, širší,...