Ekonomika, management

5. Ekonomický růst a recese

– v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu)Determinanty AD – úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost populace, trhu – móda, nestabilita koruny – substituty ani...

4. Keynesiánský model rovnováhy

– velký důraz na spotřební křivku domácností – každou korunu disponibilního důchodu spotřebitel spotřebuje, čím více má peněz, tím vyšší je i jeho spotřeba – určité výdaje jsou vynaloženy i když spotřebitel nemá žádný...

3. Makroekonomická rovnováha

– firmy vyprodukovali výkony a část jich prodali, zbytek jsou zásoby– domácnosti část spotřebovali a část uspořili– rovnováha agregátní nabídky a poptávky Jednoduchý model ekonomiky• neexistují daně• deflátor je nula (neexistuje inflace)• existuje pouze...

2. Ukazatele odvozené od HDP

Národní důchod (čistý domácí produkt)– obsahuje i statky, které jsme měli dříve (investiční statky), nová hodnota v roce 2000 je bez odpisů– jsou to všechny prostředky, které se dostali k domácnostem– Kolik za rok...