Ekonomika, management

12/ Řízení procesu zásobování materiálem – maturita

Plánování materiálu – určit rozsah činnosti zásobování v určitém obdobíplánování zahrnuje:1. stanovené velikosti budoucí spotřeby : stanovení velikosti budoucí spotřeby vychází z různých podkladů, nejčastěji z plánů výroby a norem spotřeby materiálu ( THN)...

9/ Živnostenské podnikání – maturita

– zabývá se jim zákon o živnostenském podnikání – živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Obecné podmínky pro provozování činnosti 1. věk 18 let 2....

5/ Vznik a vývoj peněz – maturita

Vznik peněz – vznikly vývojem směny, který souvisel se zbožní výrobou. S rozvojem produkce celkově a zvětšováním části určené pro směnu vznikly tzv. Komoditní peníze = určité zboží bylo druhem zboží ostatní . Od...

4/ Trh a tržní mechanizmus – maturita

Trh a tržní mechanismus – základní charakter. tržní ekonomiky TRH – místo, kde dochází ke směně zboží na základě nabídky a poptávky či rozdělování a směny . Součástí trhu jsou i domácnosti, firmy, organizace,...

3/ Koloběh hospodářských prostředků – maturita

Hospodářský proces – souhrn výroby, rozdělování a spotřeby v návaznosti na sebe. hlavní složkou hospodářského procesu je výroba, při které dochází k přeměně vstupů ve výstupy. Koloběh hospodářství – neustále se opakující proces KOLOBĚH...